Soucis financiers du responsable d'équilibre ANODE ENERGIE / Financiële problemen van de evenwichtsverantwoordelijke ANODE ENERGIE / Finanzielle Probleme des Ausgleichsverantwortlichen ANODE ENERGIE
Di., 26.06.2018 - 20:21

Le responsable d'équilibre ANODE ENERGIE connaît actuellement des soucis financiers.

L'ensemble des régulateurs et des acteurs du marché mettent tout en oeuvre afin que les fournisseurs puissent continuer leurs activités de façon optimale.

Voir le Communiqué de presse des régulateurs belges de l’énergie


De evenwichtsverantwoordelijke ANODE ENERGIE kampt momenteel met financiële problemen.

Alle regulatoren en marktspelers doen al het mogelijke zodat de leveranciers hun activiteiten optimaal kunnen voortzetten

Zie het Persbericht van de Belgische energieregulatoren


Der Ausgleichsverantwortlichen ANODE ENERGIE hat gegenwärtig wirtschaftliche Sorgen.

Die Regulierungsbehörden und die Akteure des Marktes setzen gemeinsam alle Schritte, damit die Anbieter ihre Aktivitäten in optimaler Weise fortsetzen können.

Siehe die Pressemitteilung der belgischen Energieregulierungsbehörden